Operacja 2020

Operacja Rzeka 2020 to ogólnopolska akcja sprzątania rzek w linii brzegowej oraz korycie (głównie kajakiem), a także w bezpośredniej okolicy sąsiadującej z rzeką. Akcja w roku 2020 trwa od 1 marca do 30 kwietnia, w tym akcja główna Operacji Czysta Rzeka 2020 odbędzie się 18 kwietnia. Projekt jest organizowany w oparciu o powoływane lokalne sztaby, które zgłaszają chęć udziału na zasadach wolontariatu. Otwarcie zgłoszeń sztabów rozpocznie się 22 lutego 2020 r.

Organizatorzy sztabów otrzymują w ramach projektu niezbędne wyposażenie (worki i rękawice) oraz koszulki i workoplecaki (dzieci) a także materiały promocyjne i komplet materiałów informacyjnych. W ramach projektu Szefowie Sztabu wspólnie z organizatorem, organizują zabranie przez lokalne samorządy lub operatorów zgłoszonych kontenerów po zakończeniu sprzątania. Zwieńczeniem akcji jest podsumowanie rezultatów działania oraz spotkanie uczestników, które organizuje każdy ze sztabów lokalnych. W głównym sztabie Operacji Rzeka na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim 2 maja 2020 r. planuje się wieczór podsumowujący akcję. W tej części wydarzenia ogłoszone zostaną wyniki projektu oraz przedstawione zostaną plany na przyszłość.

 

Operacja Rzeka 2020 – pytania i odpowiedzi:

 

Na czym polega akcja?

W dniach 1 marca- 30 kwietnia 2020 roku organizujemy ogólnopolski cykl akcji lokalnych OPERACJA CZYSTA RZEKA, w ramach których chcemy posprzątać koryta rzek, brzegi oraz najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci. 18 kwietnia 2020 r. odbędzie się akcja główna, podczas której pracować będzie największa ilość sztabów. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do naszej akcji!

 

Jak mogę przyłączyć się do akcji?

Masz dwie możliwości. Załóż swój sztab lub dołącz do akcji jako wolontariusz w sztabie już istniejącym. Rejestracja odbywa się on line za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Zgłoszenia sztabów rozpoczną się do 22 lutego i są możliwe do 22 kwietnia. Po zaakceptowaniu sztabu przez Organizatora, wolontariusze będą mogli rejestrować się do wybranego przez siebie sztabu.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia, mogą brać udział wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością rodziców lub dorosłych opiekunów.

 

Czy jeżeli chce się indywidualnie przyłączyć do Akcji to muszę zakładać sztab?

Nie. Każdy może przyłączyć się do powstałego już sztabu, kontaktując się z jego szefem. Lista sztabów jest będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.operacjarzeka.pl

 

Kto może założyć sztab?

Osoba prywatna, instytucja, szkoła, organizacja pozarządowa (NGO) – każdy, kto jest zainteresowany przyłączeniem się do akcji OPERACJA RZEKA na wybranym odcinku rzeki lub jej dopływie. Akcja obejmuje wszystkie rzeki Polski. Jeśli chcesz założyć sztab nie związany ze sprzątaniem rzeki tylko np. miejscowości lub lasu, masz także taką możliwość ale należy to zaznaczyć przy rejestracji sztabu. Jeśli chcesz założyć sztab za granicą, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

 

Jak założyć sztab?

Od 22 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl  dostępny będzie formularz online umożliwiający rejestrację sztabu.

Pamiętaj – założenie sztabu to duże wyzwanie, nie rób tego sam – zbierz grupę znajomych, przyjaciół i razem podejmijcie wyzwanie! Zgłaszając sztab należy wybrać szefa sztabu.

 

Czy wypożyczalnia kajaków może założyć sztab?

Zdecydowanie TAK! Zachęcamy wypożyczalnie, aby włączyły się w akcję i udostępniły wolontariuszom do sprzątania swój sprzęt – kajaki!

 

Za co odpowiedzialny jest szef sztabu?

Zadaniem szefa sztabu jest:

– organizacja akcji OPERACJA RZEKA na wybranym odcinku;

– współpraca z lokalnym samorządem lub operatorem, w celu odebrania przez nich zebranych w sztabie śmieci;

– kontakt z wolontariuszami;

– kontakt z organizatorem akcji;

– przekazanie sprawozdania z akcji (zdjęcia, waga zebranych śmieci);

– jeśli ma takie możliwości organizacji Finału Akcji w swoim sztabie (według własnego pomysłu).

 

Jak praktycznie będzie wyglądała akcja Operacja Rzeka 2020?

Wolontariusze będą sprzątać koryto rzeki płynąc kajakami, canoe, łodziami oraz brzegi rzeki i najbliższe otoczenie idąc pieszo.

 

Czy każdy sztab będzie miał do dyspozycji kajaki, łodzie?

Nie. Szef sztabu określa formę sprzątania (brzeg rzeki lub koryto) i w miarę możliwości organizuje potrzebny sprzęt. Sztaby które będą tworzyły wypożyczalnie kajaków – udostępnią określoną ilość kajaków.

 

Czy mogę się przyłączyć do akcji mają własny sprzęt (kajak, łódź)?

Tak. Trzeba to tylko zgłosić szefowi sztabu.

 

Jakie odcinek rzeki będzie miał pod opieką sztab?

Każdy szef sztabu, który się zgłosi, wskazuje Organizatorowi konkretny odcinek, który zamierza posprzątać.

 

Jak sztab ma zorganizować akcję na swoim terenie?

Proponowany program akcji dla sztabu:

9.00 – zbiórka wolontariuszy w miejscu wyznaczonym przez szefa sztabu;

– rozdanie pakietów wolontariusza (koszulka, worko-plecak, drobne upominki)

– podział zadań dla wolontariuszy (odcinków do sprzątania);

– rozdanie materiałów (worki, rękawice itd.).

10.00 – akcja sprzątania;

– zbiórka wolontariuszy w wyznaczonym miejscu;

– zważenie zebranych śmieci;

– wspólne zdjęcie;

– zakończenie (według własnego pomysłu, np. ognisko, grill, koncert)

– odbiór zebranych śmieci.

Do godz. 20.00 – przekazanie Organizatorom sprawozdania z akcji.

 

Co sztab otrzymuje od Organizatorów akcji OPERACJA RZEKA?

Każdy sztab otrzymuje:

– pakiet specjalnie oznakowanych worków do zbierania śmieci;

– rękawiczki dla wolontariuszy;

– oznakowane koszulki dla każdego wolontariusza i workoplecaki dla dzieci;

– materiały promocyjne o akcji (plakaty, ulotki, naklejki);

– narzędzia do promocji sztabu i akcji lokalnej w postaci: strony internetowej Organizatora, wspólnych filmów promocyjnych oraz udostępnienia informacji na profilu społecznościowym akcji (Facebook).

 

Czy podczas finału akcji można zorganizować imprezę towarzyszącą?

Tak, to jak będzie wyglądał finał akcji w danym sztabie – zależy tylko od szefa i wolontariuszy tworzących sztab. Postarajcie się coś zorganizować – ognisko, grill, koncert, itp. Pamiętajcie jednak, że odpowiedzialność za organizację finału na swoim terenie ponosi szef sztabu, dlatego należy go zorganizować zgodnie z prawem (na wyznaczonym terenie, za pozwoleniem właściciela, wójta itp.). Na wszystkie koszty związane z organizacją imprezy towarzyszącej, środki musicie pozyskać sami.

 

Zdecydowany? Przyłącz się do nas!

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń do nas lub napisz maila:

Adres Organizatora:

KRAINA BUGU

Rynek 12, 08-200 Łosice

Kontakt:

rzeka@operacjarzeka.pl

tel. 530 930 019