Misja

Uznajemy wyjątkowość otaczającej nas natury oraz bogactwo unikalnej fauny i flory naszych regionów a także jedyny w swoim rodzaju ich niepowtarzalny krajobraz. Dlatego stojąc na stanowisku poszanowania przyrody i pielęgnując postawę aktywnej ochrony integralności natury chcemy zaangażować wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska naturalnego podejmując natychmiastowe, konkretne i wymierne działania prośrodowiskowe.