Operacja 2019

Operacja Rzeka 2019 to akcja sprzątania rzeki Bug w linii brzegowej, w bezpośredniej okolicy sąsiadującej z Bugiem oraz sprzątania zgłoszonych kilku dopływów Bugu. Projekt jest organizowany w oparciu o powoływane lokalne sztaby, które zgłaszają chęć udziału na zasadach wolontariatu. Organizatorzy sztabów otrzymują w ramach projektu niezbędne wyposażenie (worki, rękawice, szczypce ) oraz komplet materiałów informacyjnych. W ramach projektu organizatorzy zapewniają zabranie zgłoszonych kontenerów po zakończeniu sprzątania. Zwieńczeniem akcji jest podsumowanie rezultatów działania oraz spotkanie uczestników, które organizuje każdy ze sztabów lokalnych. W głównym sztabie Operacji Rzeka na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim planuje się wieczór podsumowujący akcję. W tej części wydarzenia ogłoszone zostaną wyniki projektu oraz przedstawione zostaną plany na przyszłość.

 

Operacja Rzeka 2019 – pytania i odpowiedzi:

 

Na czym polega akcja?

W dniu 2 maja 2019 roku organizujemy akcję OPERACJA CZYSTA RZEKA, w ramach której chcemy posprzątać koryto rzeki, brzegi oraz najbliższe otoczenie z zalegających tam śmieci. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do naszej akcji!

 

Jak mogę przyłączyć się do akcji?

Masz dwie możliwości. Załóż swój sztab lub dołącz do akcji jako wolontariusz w sztabie już istniejącym. Rejestracja odbywa się on line za pomocą formularza na stronie www.operacjarzeka.pl/przylacz-sie/. Zgłoszenia sztabów rozpoczęły się 27 marca i są możliwe do 15 kwietnia, z kolei wolontariusze będą mogli rejestrować się od 17 kwietnia do 28 kwietnia.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Każdy, kto ukończył 18 lat. Osoby poniżej 18. roku życia, mogą brać udział wyłącznie pod opieką i odpowiedzialnością rodziców.

 

Czy jeżeli chce się indywidualnie przyłączyć do Akcji to muszę zakładać sztab?

Nie. Każdy może przyłączyć się do powstałego już sztabu, kontaktując się z jego szefem. Lista sztabów jest będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.operacjarzeka.pl

 

Kto może założyć sztab?

Osoba prywatna, instytucja, szkoła, organizacja pozarządowa (NGO) – każdy, kto jest zainteresowany przyłączeniem się do akcji OPERACJA RZEKA na wybranym odcinku rzeki lub jego dopływie. W roku 2019 w naszym zasięgu są wszystkie rzeki wschodniej Polski. Jeśli chcesz założyć sztab w innej części Polski, skontaktuj się z nami indywidualnie.

 

Jak założyć sztab?

Należy wypełnić wstępny formularz zgłoszeniowy na stronie www.operacjarzeka.pl/przylacz-sie/

Pamiętaj – założenie sztabu to duże wyzwanie, nie rób tego sam – zbierz grupę znajomych, przyjaciół i razem podejmijcie wyzwanie! Zgłaszając sztab należy wybrać szefa sztabu.

 

Czy wypożyczalnia kajaków może założyć sztab?

Zdecydowanie TAK! Zachęcamy wypożyczalnie, aby włączyły się w akcję i udostępniły wolontariuszom do sprzątania swój sprzęt – kajaki!

 

Za co odpowiedzialny jest szef sztabu?

Zadaniem szefa sztabu jest:

– organizacja akcji OPERACJA RZEKA na wybranym odcinku;

– kontakt z wolontariuszami;

– kontakt z organizatorem akcji;

– przekazanie sprawozdania z akcji (zdjęcia, waga zebranych śmieci);

– jeśli ma takie możliwości organizacji Finału Akcji w swoim sztabie (według własnego pomysłu).

 

Jak praktycznie będzie wyglądała akcja Operacja Rzeka 2019?

Wolontariusze będą sprzątać koryto rzeki płynąc kajakami, canoe, łodziami oraz brzegi rzeki i najbliższe otoczenie. idąc pieszo.

 

Czy każdy sztab będzie miał do dyspozycji kajaki, łodzie?

Nie. Szef sztabu określa formę sprzątania (brzeg rzeki lub koryto) i w miarę możliwości organizuje potrzebny sprzęt. Sztaby które będą tworzyły wypożyczalnie kajaków – udostępnią określoną ilość kajaków.

 

Czy mogę się przyłączyć do akcji mają własny sprzęt (kajak, łódź)?

Tak. Trzeba to tylko zgłosić szefowi sztabu.

 

Jakie odcinek rzeki będzie miał pod opieką sztab?

Każdy szef sztabu, który się zgłosi, uzgodni z Organizatorem konkretny odcinek do wysprzątania.

 

Jak sztab ma zorganizować akcję na swoim terenie?

Proponowany program akcji dla sztabu:

9.00 – zbiórka wolontariuszy w miejscu wyznaczonym przez szefa sztabu;

– rozdanie pakietów wolontariusza (koszulka, worko-plecak, drobne upominki)

– podział zadań dla wolontariuszy (odcinków do sprzątania);

– rozdanie materiałów (worki, rękawice, chwytaków itd.).

10.00 – akcja sprzątania;

– zbiórka wolontariuszy w wyznaczonym miejscu;

– zważenie zebranych śmieci;

– wspólne zdjęcie;

– zakończenie (według własnego pomysłu, np. ognisko, grill, koncert)

– odbiór zebranych śmieci przez Organizatorów.

Do godz. 15.00 – przekazanie Organizatorom sprawozdania z akcji.

 

Co sztab otrzymuje od Organizatorów akcji OPERACJA RZEKA?

Każdy sztab otrzymuje:

– pakiet specjalnie oznakowanych worków do zbierania śmieci;

– rękawiczki dla wolontariuszy;

– oznakowane koszulki/chustki/czapeczki dla każdego wolontariusza;

– materiały promocyjne o akcji (plakaty, ulotki, naklejki);

– narzędzia do promocji sztabu i akcji lokalnej w postaci: strony internetowej Organizatora, wspólnych filmów promocyjnych oraz udostępnienia informacji na profilu społecznościowym akcji (Facebook).

 

Czy podczas finału akcji można zorganizować imprezę towarzyszącą?

Tak, to jak będzie wyglądał finał akcji w danym sztabie – zależy tylko od szefa i wolontariuszy tworzących sztab. Postarajcie się coś zorganizować – ognisko, grill, koncert, itp. Pamiętajcie jednak, że odpowiedzialność za organizację finału na swoim terenie ponosi szef sztabu, dlatego należy go zorganizować zgodnie z prawem (na wyznaczonym terenie, za pozwoleniem właściciela, wójta itp.). Na wszystkie koszty związane z organizacją imprezy towarzyszącej, środki musicie pozyskać sami.

 

Zdecydowany? Przyłącz się do nas!

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń do nas lub napisz maila:

Adres Organizatora:

KRAINA BUGU

Rynek 12, 08-200 Łosice

Kontakt:

rzeka@operacjarzeka.pl

tel. 530 930 019