Misja

Uznajemy wyjątkowość Podlasia, bogactwo unikalnej fauny i flory regionu a także jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny krajobraz. Dlatego stojąc na stanowisku poszanowania przyrody i pielęgnując postawę aktywnej ochrony integralności natury chcemy zaangażować wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska naturalnego podejmując natychmiastowe, konkretne i wymierne działania prośrodowiskowe.