Formularz rejestracji wolontariusza

Sztab


Pamiętaj aby dostarczyć do sztabu zgodę opiekuna prawnego na udział w akcji, a także Twój udział w akcji może odbyć się tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego. Osoby nie spełniające tego zapisu nie będą mogły uczestniczyć w akcji Operacja Czysta Rzeka 2019.Oświadczenie opiekuna